Log in op Mijn VVD

Tijd om zaken aan te pakken: Gewoon.Doen.

‘Dit college heeft Zoetermeer op een degelijke manier de laatste crisisjaren doorgebracht. Het heeft daarnaast een aantal zaken klaargezet voor de komende jaren en het is gestart met het zichtbaar vernieuwen van de stad’, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema in de eerste termijn van het najaarsdebat in de gemeenteraad: ‘Nu is het tijd voor een andere focus, tijd voor actie. Tijd om zaken aan te pakken. Tijd om het gewoon te gaan doen’.

 

De VVD vindt verdere groei van Zoetermeer belangrijk. Groei om zaken aan te kunnen oppakken zoals woningen voor jongeren, starters en ouderen, onderhoudsniveau van de openbare ruimte, aanpak van overlast en de handhaving van onze veiligheid op straat. ‘We weten dat onze inwoners daarbij behoefte hebben aan daadkracht, aan concrete actie. Aan het oplossen van problemen, aan het daadkrachtig nemen van besluiten en aan het optreden tegen kleine of grote ergernissen’, aldus Iedema.

De VVD is op hoofdlijnen tevreden met de voorgelegde begroting. Iedema plaatste echter een kanttekening bij de ambitie om banen in Zoetermeer te creëren. Hij hield het college voor: ‘We hebben er vorig jaar 873 banen erbij gekregen. De ambitie voor de komende jaren: 500. Dat is erg weinig. Helemaal als je kijkt naar de groei en de plannen van het college voor bijvoorbeeld de Dutch Innovation Park en de landelijke ontwikkelingen van de economie’. Hij riep het college op de lat structureel hoger te leggen.

 In zijn bijdrage wees Iedema ook op de ontwikkeling van de kosten van met name de jeugdzorg. De VVD prijst het college voor de voortdurende aandacht voor risico's op de kostenstijgingen in dit dossier, terwijl er nadrukkelijk ook aandacht blijft voor het uiteindelijke doel: dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook krijgt.

 Tot slot vroeg Iedema aandacht voor een solide begroting: ‘Met een begroting met een tekort in 2018 op de lange termijn is prima mee te werken als je geen onverstandige dingen gaat doen’, aldus Iedema, wijzend op de stortvloed aan peperdure en ongedekte moties van andere partijen: ‘met onverantwoord bestuurlijk gedrag schiet je alleen maar gaten in de begroting en dat getuigt van weinig verantwoordelijkheidsgevoel naar onze stad.  Zo werkt het natuurlijk niet’.