Log in op Mijn VVD

VVD: Rekenkamerrapport over armoedebeleid ongekend kritisch

Raadslid Robbert Morée

De VVD wil een eerlijk en effectief armoedebeleid. De VVD is kritisch op de effectiviteit van de instrumenten en de financiële inzet van de gemeente Zoetermeer en volgt daarmee de conclusies van het rekenkamerrapport. De VVD wil niet beknibbelen op het totale armoedebudget, maar wil wel dat de gemeente weet welke maatregelen beste werken en welke niet, welke groepen de hulp het hardste nodig hebben en die groepen dus het meest intensief te ondersteunen naar een permanente weg uit armoede. 

In de Commissievergadering van 13 november besprak de raad het rekenkamerrapport over het door de gemeente Zoetermeer gevoerde armoedebeleid. Woordvoerder Robbert Moree: ‘Je hebt wel eens van die rapporten met een inhoud die je eigenlijk niet wilt ontvangen en waarvan je de  boodschap liever niet zou willen horen. Het rekenkamerrapport over armoedebeleid is zo’n rapport. Tegelijkertijd is dit rapport wel erg nuttig voor het werk van een gemeenteraad.’

Het rekenkamerrapport bevestigt namelijk dat er iets mist waar we als VVD al jaren om vragen. Indicatoren,  sturingsinstrumenten, mogelijkheden om te weten welk deel van het armoedebeleid werkt en welk deel niet. En voor welke groep. Om te zien dat het omvangrijke budget voor armoedebestrijding goed wordt besteed.

Dit rapport is ongekend kritisch en onderbouwt dat ook. De conclusie is niet gering: De gemeente is niet in control en kan niet meten of het eigen armoedebeleid werkt. Vervolgens geeft het rapport ook nog dat de armoede in Zoetermeer is toegenomen. En ook die conclusie is niet gering. Moree: ‘Kortom, mijn fractie voelt zich zwaar gesteund in onze vele pogingen richting de wethouder om juist deze zaken als meetbaarheid, in control zijn en effectief sturen flink te verbeteren. Dat is ons als VVD niet gelukt. De wethouder vond de wensen van de VVD lastig. De VVD vroeg onmogelijke dingen, vond hij. 

De effectiviteit van armoedebeleid meten is lastig en moeilijk, maar niet onmogelijk. De wethouder verschuilt zich in de bestuurlijke reactie nu ook weer achter de complexiteit. De VVD vindt dit onbegrijpelijk en onbevredigend. Volgens de onderzoeker van de rekenkamer blijken de uitgaven van Zoetermeer de op één na hoogste van twaalf vergelijkbare gemeenten. Dan zou je verwachten dat het Zoetermeerse beleid ook zeer succesvol is en dat het budget effectief wordt uitgegeven en dat die effectiviteit meetbaar is. Daar hebben de belastingbetalende inwoners van Zoetermeer namelijk recht op.

Een ander punt van zorg is de reactie van de diverse organisaties in de gemeente die op dit beleidsterrein actief zijn. Zij vinden dat de gemeente te weinig aan het stuur zit en regie neemt. ‘Mijn fractie vindt dat de gemeente dit punt van kritiek serieus moet nemen. De gemeente moet haar rol serieus nemen en de regie pakken’, aldus Moree.

De VVD wil van de wethouder horen hoe hij nu eindelijk na al die jaren echt gaat werken aan een armoedebeleid dat meetbaar effectief is. Dat de juiste doelgroepen bereikt. En dat de raad een manier geeft om te sturen op effecten.