Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer actief op VVD Najaarscongres

Het Najaarscongres van de VVD vond zaterdag 25 november 2017 plaats in het NBC Congrescentrum, in Nieuwegein. Het congres had als thema 'Doen.' en is door zo’n 1100 leden bijgewoond en had als thema ‘Doen.’. Met maar liefst 11 vertegenwoordigers was de VVD Zoetermeer in ruime mate present op dit congres dat nadrukkelijk in het teken stond van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. En uiteraard de bekendmaking van de nieuwe voorzitter van de VVD.

Ruim 6000 leden hebben meegedaan aan deze verkiezing. Na een spannende campagnestrijd tussen Christianne van der Wal en Bram Cool heeft een ruime meerderheid van de VVD-leden Christianne van der Wal tot voorzitter gekozen. 

Het congresprogramma was op een vernieuwde, interactieve leest geschoeid. Het aanbod van workshops, debatsessies en informatiestands was zeer gevarieerd in alle opzichten interactief, zoals ook hoort bij een moderne netwerkpartij als de VVD. Bestuursleden van de lokale VVD-netwerken, VVD fractieleden in Gemeenteraden, Provinciale Staten en Eerste en Tweede Kamer grepen de gelegenheid aan om over gezamenlijke politieke en maatschappelijke onderwerpen en thema's van gedachten te wisselen en informatie te delen. Ook de Zoetermeerse VVD'ers lieten van zich horen, in de Lagerhuisdebatsessies, gesprekken met kamerleden, bijdragen in de thematische netwerken, debat-'battles' over actuele onderwerpen, indachtig het motto 'Gewoon.Doen.'.

Was het dagprogramma al anders dan anders, ook het gebruikelijke slotakkoord van het congres door Mark Rutte had een afwijkende opzet. Na een korte inleiding werd de VVD-partijleider op het podium verrast door Jörgen Raymann voor het afnemen van een interview. Met op de achtergrond een virtueel Torentje spraken zij een uur lang spraken over enkele belangrijke gebeurtenissen tijdens de afgelopen maanden, zoals bijvoorbeeld de coalitie-onderhandelingen voor het huidige kabinet. Mark Rutte ging op relaxte wijze in op de, ook soms meer persoonlijke getinte, vragen van Jörgen Raymann. Zelfs een protest van de jongerenafdeling van de SP bracht hem niet van de wijs. Met een vrolijk ‘hoi, hoi’ zwaaide hij ze uit toen ze door de beveiliging werden afgevoerd.