Log in op Mijn VVD

Linkse partijen vinden de Zoetermeerse automobilist niet belangrijk. De VVD wel.

Mobiliteitsvisie 2030

Afgelopen maandagavond is de Mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Een goed stuk werk van verkeerswethouder Marc Rosier (VVD) waar bijna alle fracties ook expliciet hun complimenten over uitspraken. Het doel met deze visie is om Zoetermeer de best bereikbare en meest verkeersveilige stad van Nederland te laten worden. Wat de VVD betreft gaat het dan om goede bereikbaarheid op alle manieren: per auto, openbaar vervoer, fiets en lopend.

Maar de linkse partijen in de gemeenteraad zoals D66, PvdA, SP en GroenLinks hebben laten besluiten dat de auto en dus de Zoetermeerse automobilist voor hen geen prioriteit heeft. Zij willen prioriteit geven aan het openbaar vervoer, de fiets en lopen. Op deze manier zetten de linkse partijen de automobilist in het verdomhoekje. En dat zijn heel veel Zoetermeerders! Gemiddeld gaat zo’n 75% van de reizen vanuit Zoetermeer naar een andere stad, met de auto. Vaak voor het werk.

De VVD wilde de automobilist niet pesten. Helaas koos een meerderheid wel voor die weg. De visie is verder niet aangepast maar heeft nu wel deze prioriteit meegekregen. De VVD zal zich de komende gemeenteraadscampagne hardmaken voor iedereen die vanuit Zoetermeer wil reizen, en zeker ook voor de automobilist. De vrijheid om je op je eigen manier te verplaatsen naar familie, vrienden of je werk staat bij ons wèl als een paal boven water.

Er doemt nu een griezelig beeld op: zonder een grote VVD gaat de automobilist het komende jaren nog zwaar krijgen in Zoetermeer. Geen prioriteit meer voor parkeerproblemen in de wijken? Gaan de parkeertarieven keihard omhoog? Een milieuzone in de binnenstad zodat alles per bakfiets moet? Of moet je tol betalen om over de Europaweg te rijden? In een stad die vol forenzen is?

Afbeelding uit de Mobiliteitsvisie 2030
Afbeelding uit de Mobiliteitsvisie 2030

Ondanks de linkse anti-auto houding, vindt de VVD dat er een hele goede en stevige visie ligt, waar we jaren mee vooruit kunnen. De VVD vindt het bijvoorbeeld goed dat er ingezet wordt op de uitbreiding van de RandstadRail naar onder andere Leiden en Rotterdam en dat er een actieplan komt om de huidige RandstadRail-stations te vernieuwen. Ook de aandacht voor innovatieve en duurzame maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Zoetermeer te verbeteren steunt de VVD van harte.

Verkeersveiligheid is überhaupt een belangrijk onderdeel in de visie. Wat de VVD betreft is het terecht dat de visie daar ook expliciet over is. De VVD heeft de afgelopen jaren al met succes ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Zoetermeer. Bijvoorbeeld door te hard rijden in de woonwijken actiever tegen te gaan.

Ook het verbeteren van de hoofdwegenstructuur, een extra afslag aan de A12 en het voorkomen van regionaal sluipverkeer (met name vrachtwagens) door Zoetermeer heeft een belangrijke plek in de visie. Zaken die belangrijk zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad. Voor de VVD hebben deze (auto)zaken nog altijd wel prioriteit.

Dus automobilist: laat Zoetermeer niet linksaf slaan! Kies voor een duurzaam maar goed bereikbaar Zoetermeer inclusief keuzevrijheid. Gewoon.Doen.