Log in op Mijn VVD

Werkbezoek VVD Zoetermeer aan Kentalis Zorg Onderwijs Centrum

Op 23 november 2017 ging een delegatie van de VVD-fractie bestaande uit de fractieleden Jan Iedema, Jan Willem Schotel en de kandidaat-raadsleden Harm Meijer en Marc van der Ham, op bezoek bij het Zorg Onderwijs Centrum van Kentalis dat gespecialiseerd is in de begeleiding van doven, slechthorenden en mensen met een communicatiestoornis.

In het eerste deel van het bezoek kreeg de VVD-delegatie verschillende algemene presentaties over wat Kentalis en haar partner Philadelphia doen, welke problemen zij tegenkomen en welke mogelijkheden er zijn voor hen om door te groeien in een verder doorgroeiende stad. Daarnaast werd er ruim de tijd genomen om uitgebreid in te gaan op elke vraag die werd gesteld.

Het tweede deel van het bezoek bestond uit een rondleiding door de twee gebouwen van Kentalis, sinds 2015 gehuisvest op de huidige locatie aan de Meerzichtlaan waarbij alle faciliteiten van de zorg en onderwijstaken van Kentalis werden getoond. Wat het meest opviel was het plezier waarmee zowel werknemers werkten als het plezier waarmee de kinderen leerden en zich ontwikkelden. Aan het eind van de rondleiding was er tot slot nog een eerbetoon aan de voorganger van Kentalis te zien, Effatha.

Het laatste onderdeel van het werkbezoek, bestond uit een smakelijke lunch gemaakt door de kinderen van Kentalis. Hierbij kon tijdens het nabespreken van de rondleiding worden genoten van heerlijke soep, zalm en kiprolletjes en natuurlijk een stuk fruit. Onder dankzegging aan Kentalis voor de uitgebreide, duidelijke en hartelijke ontvangst en de uiterst smakelijk lunch kond VVD delegatie terugkijken op een informatief werkbezoek.