Log in op Mijn VVD

VVD onderschrijft uitkomsten kritisch onderzoeksrapport HOM

Op maandagavond 11 december a.s. spreekt de gemeenteraad tijdens een commissievergadering over het eindrapport naar het proces rond de Holland Outlet Mall (HOM). Het rapport is opgesteld door adviesbureau Necker van Naem in opdracht van de gemeenteraad van Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer onderschrijft de uitkomsten van het onderzoeksrapport. Het rapport is kritisch naar het college van B&W maar ook naar de gemeenteraad. Wat de VVD betreft gaat de gehele gemeenteraad met het college samen aan de slag om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk met de aanbevelingen aan de slag om de benodigde verandering te realiseren. Op die manier moeten toekomstige grote projecten in Zoetermeer beter verlopen. 

De conclusies van het rapport zijn: 

  1. Het samenspel tussen fracties en tussen gemeenteraad en college verloopt suboptimaal
  2. Inzet raadsinstrumentarium gebeurt niet op constructieve wijze
  3. De informatievoorziening aan de raad leidde tot grotere informatiebehoefte
  4. Het Handvest Informatievoorziening biedt onvoldoende handvatten voor adequate informatievoorziening aan de raad
  5. De gemeente was terughoudend in het formaliseren van samenwerking
  6. Financiën hebben de projectactiviteiten gevolgd in plaats van dat zij een kaderstellende begroting vormden
  7. Gemeente Zoetermeer heeft niet als regisseur boven de partijen gestaan
  8. De samenspraak over het project HOM riep weerstand op

Het is overigens goed om aan te geven dat dit rapport geen onderzoek was naar de oorzaken van het mislukken van het HOM, maar een evaluatie van het bestuurlijke en ambtelijke traject er omheen. Daar gaan de conclusies en aanbevelingen dus ook over.