Log in op Mijn VVD

Nieuw zwembad in Zoetermeer een stapje dichterbij

Vandaag maakte het college bekend dat ze scenario’s heeft opgesteld voor een zwembad in Zoetermeer. Er zijn drie opties.

Ten eerste een geheel nieuw zwembad, met sluiting van De Driesprong. De tweede mogelijkheid is uitbreiding van De Veur, met een upgrade van De Driesprong.

Tenslotte heeft het college als derde mogelijkheid onderzocht om het recreatiedeel van ’t Keerpunt terug te kopen. De huidige eigenaar heeft echter aangegeven niet voornemens te zijn het complex terug te verkopen. Daarmee verdwijnt deze variant uit beeld.

De VVD is erg blij met deze eerste stap richting een nieuw zwembad en we zien verdere uitwerking van de scenario’s graag tegemoet. Uiteindelijk zullen we de beste optie voor onze inwoners kiezen.

VVD Zoetermeer. Gewoon. Doen.