Log in op Mijn VVD

VVD: taal-eis bijstand zorgt voor toekomst

De VVD Zoetermeer wil mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet afschrijven. Dat is niet goed voor hen en niet goed voor de stad. Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben een veel kleinere kans om aan het werk te komen en daarmee optimaal te participeren in de samenleving en voor hun eigen inkomen te zorgen. Daarom heeft de VVD vragen gesteld aan het college hoe in Zoetermeer de taal-eis voor de bijstand wordt gehandhaafd.

Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten volgens de wet verplicht aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om een bijstandsuitkering te ontvangen. Dat kan door het aantonen dat er 8 jaar Nederlands onderwijs is gevolgd of door een succesvol afgeronde inburgeringscursus. Eerder drong de VVD in de Tweede Kamer al aan op handhaving van de taal-eis. De toenmalige staatssecretaris wilde dat aan de gemeenten overlaten 

De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer toezien op de handhaving van de taal-eis. Ze gaat binnenkort in gesprek met de gemeenten hierover. Blijven steden hardleers in het naleven van de eis, dan worden ze in de toekomst mogelijk beboet, zei de staatssecretaris in december.

Robbert Morée (VVD raadslid): “De VVD Zoetermeer ziet een goede taalbeheersing als essentieel voor het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt. Voor de meeste banen is goed Nederlands praten simpelweg noodzakelijk. Als je de taaleis dus niet handhaaft bij mensen waar dat wel nodig is, schrijf je een deel van de mensen dus eigenlijk af. Dat moet niet gebeuren.”