Log in op Mijn VVD

VVD: Is mediation de oplossing bij WMO geschillen?

 Robbert Morée

De VVD Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het recht op mediation kan helpen als gebruikers van WMO-middelen een geschil hebben met de gemeente. In de gemeente Ede hebben inwoners dat recht sinds dit jaar. De liberalen zijn enthousiast daarover.

Gebruikers van WMO-middelen kunnen bij een geschil met de gemeente over de inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar een geschillencommissie. Die weg betekent meestal dat gemeente en gebruiker als partijen recht tegenover elkaar staan. Inzet van een door de gebruiker gekozen en door de gemeente betaalde mediator kan partijen weer naast elkaar brengen en geschillen constructiever tot een oplossing brengen. 

“Nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en experimenten, dienen zich voortdurend aan. Daarbij wil de VVD kijken hoe we de inwoner het beste in zijn kracht kunnen zetten en zo optimaal gebruik kunnen maken van de relatie tussen inwoners en professionals. Het recht op mediation kan daarbij helpen denken wij.” aldus VVD-raadslid Robbert Morée

In Ede heeft men wat nieuws bedacht. Daar wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van mediation. Mediation wordt op verzoek van de WMO-gebruiker ingezet als er een geschil is, of dreigt te ontstaan, rond een Wmo-voorziening. Via mediation gaat een daarvoor opgeleide onafhankelijke deskundige, met de gebruiker en de gemeente Ede in gesprek om te kijken of de verschillende zienswijzen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Er zijn voor de WMO-gebruiker geen kosten verbonden aan mediation. En de gebruiker blijft naast mediation de mogelijkheden behouden om bewaar te maken tegen een beslissing op een verzoek om een voorziening.

VVD Zoetermeer denkt dat het recht op mediation geschillen op een veel positievere en constructieve manier opgelost kunnen worden. Dat biedt volgens de VVD een hoop meerwaarde voor inwoners en de gemeente.