Log in op Mijn VVD

Stevige aanpak loont: weer minder misdrijven in Zoetermeer

De VVD Zoetermeer maakt zich al jaren sterk voor een effectieve en slagvaardige aanpak van de criminaliteit. Dat zo’n strenge aanpak loont laten de laatste cijfers zien. Burgemeester Aptroot maakte vandaag bekend dat de trend van een dalend aantal misdrijven in Zoetermeer zich ook in 2017 heeft voortgezet. Ten opzichte van 2016 daalde het totaal aantal gepleegde misdrijven met 7%. Sinds 2012 bestaat er een dalende trend te zien. Vooral het aantal straatroven (- 37%) en woninginbraken (- 18%) daalde sterk in het afgelopen jaar.

De VVD Zoetermeer is blij dat de cijfers laten zien dat er in onze stad wéér minder misdrijven zijn gepleegd in 2017! Een pluim voor de politie, handhavers en betrokken wijkbewoners die zich ook in 2017 weer voor onze veiligheid hebben ingezet!

Opvallend is echter wel dat het aantal inbraken in schuren en tuinhuizen is gestegen. Geen reden dus om te verslappen. De VVD Zoetermeer steunt de burgemeester in zijn aanpak als hij schrijft: ‘We blijven ons dan ook met de politie en onze handhavers volop inzetten om misdrijven in de stad nog verder terug te dringen.’. De VVD ziet graag dat de gemeente daarbij de inwoners actief blijft betrekken en stimuleren om deel te nemen aan Whatsapp- buurtgroepen om zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de buurt. Dat staat ook expliciet in het verkiezingsprogramma van de Zoetermeerse VVD. De wijkbewoners zijn immers de oren en ogen van de eigen wijk en straat. Samen blijven werken aan een veilige woonomgeving: Gewoon.Doen.!

Meer weten over wat de VVD Zoetermeer wil om Zoetermeer nog veiliger te maken? Ga naar http://www.vvdzoetermeer.nl/standpunten/veiligheid