Log in op Mijn VVD

VVD-actie leidt tot snelheidsmeter op Ruimtebaan

Eind december heeft de VVD het college van burgemeester en wethouders gemaand tot actie om de verkeersveiligheid van de Ruimtebaan in Noordhove te verbeteren. Inmiddels zijn de antwoorden binnen. De uitkomst is dat de gemeente tijdelijk een eigen snelheidsmeter gaat plaatsen rond de scholen. De VVD is blij met deze actie.

Volgens het college is de straat zelf wel voldoende verkeersveilig ingericht. Er zijn in het verleden al infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur op het gedeelte tussen de Lijnbaan en de Lommerbaan. Er liggen wegversmallingen, een iets verhoogde voetgangersoversteekplaats en kussendrempels.  

De VVD had ook gevraagd of de politie bereid is om de snelheid te handhaven op de Ruimtebaan. Dat is gedaan en de politie heeft aangegeven momenteel onvoldoende redenen te zien om dat te doen.

“We zijn blij met de snelheidsmeter. De ervaring hiermee is dat automobilisten die zien dat ze te hard rijden hun vaart minderen. De VVD blijft de situatie wel in de gaten houden. Als de gemeentelijke snelheidsmeter laat zien dat er te vaak te hard wordt gereden, komt de VVD weer in actie. “ aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

De VVD-vragen en antwoorden zijn [hier] te lezen.