Log in op Mijn VVD

Feiten over de woningbouw in Zoetermeer

Er is geen sprake van dat er de komende jaren minder betaalbare huizen worden bijgebouwd' zeggen Zó! Zoetermeer, VVD en LHN. 'In de verkiezingsstrijd doen sommige partijen alsof er geen huis meer bij komt en dat zij de enige zijn die het opnemen voor de mensen die wachten op een huis. Onzin, door de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad wordt er juist snel bijgebouwd voor zowel de mensen met een middeninkomen als voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale sector zoals ouderen, en starters die bij hun ouders weg willen.

Zoetermeer is in 50 jaar gegroeid van een dorpje naar de derde stad van Zuid Holland en nu zijn de grenzen van de stad bereikt en staan we voor de volgende uitdaging. Hoe huisvesten we iedereen die alsnog in onze stad wil blijven of komen wonen. Hoe zorgen we dat de wachttijd voor alle soorten woningen vermindert? We zullen moeten bijbouwen!

Bijbouwen betekent groei, maar ook aantrekkelijkheid. Daarbij moeten we kritisch zijn. Wat hebben we nodig? Huisvesting voor ouderen, zodat er doorstroom ontstaat. Huisvesting voor jongeren: de toekomst van onze stad. Huurhuizen voor hen die de overstap willen maken van een sociale woning naar betaalbaar groter. En koopwoningen, die aanvullen wat we al hebben. Zo maken we de stad klaar voor de komende 50 jaar.

Feiten

Wij merken dat er de laatste tijd wat onduidelijkheid is over de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. Daarom zijn een aantal feiten op een rij gezet. De komende jaren worden er tussen de 10.000 en 16.000 woningen bijgebouwd. Dat zijn allerlei soorten woningen, waarbij gekozen is om te beginnen met 27% sociale huurbouw, dus tussen 2700 en 4300 sociale woningen erbij, vooral voor jongeren en ouderen.Daarnaast wordt er gebouwd voor de middeninkomens. Zodat mensen die boven de inkomensgrens voor sociale huur zitten, of die in bestaande starterswoningen wonen, kunnen verhuizen als ze meer verdienen. We maken daarbij in de eerste jaren extra vaart met woningen voor jongeren die het huis uit willen. Zodat de wachttijden korter worden.

Convenant

Uiteindelijk willen we uitkomen op ca. 30 procent sociale woningbouw in Zoetermeer. Dat is al jarenlang de afspraak in de regio Haaglanden, maar daar houdt niet iedere gemeente zich aan. Daarom willen we eerst meer weten over het convenant dat tussen de verschillende gemeenten afgesloten zou moeten worden. Als er in andere gemeenten veel minder sociale woningen zijn, dan komen die mensen hierheen en worden de wachtlijsten hier nooit korter. Onze partijen hebben dan ook ingestemd met het nog niet ondertekenen van het convenant. We willen sowieso heel goed in de gaten houden of de wachtlijsten wel korter worden, en hoe groot de behoefte van de Zoetermeerders - nu en in de komende jaren - is.

Nepnieuws

Sommige partijen doen alsof er besloten is om geen, of minder jongerenwoningen te bouwen. Dat klopt helemaal niet. We willen juist dat de jongerenwoningen die we nu bouwen vooral voor Zoetermeerse starters zijn. We bouwen de komende jaren gewoon door. Voor iedereen, voor alle Zoetermeerders. Voor jong en oud, sociaal, huur en koop.

Op ons kunt u bouwen.

Zó! Zoetermeer, VVD en LHN