Log in op Mijn VVD

VVD eist: sneller aangifte kunnen doen!

Onlangs werd een jonge Zoetermeerse vrouw in haar eigen straat aangevallen door een andere vrouw. Een bekende van het slachtoffer. Gelukkig schoten haar buren haar snel te hulp, maar zij konden niet voorkomen dat het slachtoffer verschillende verwondingen opliep in haar gezicht en nek. Toen zei aangifte wilde doen, kon ze pas een week later bij de politie terecht. De VVD vindt dat onacceptabel en vraagt het college om actie.

Een heftige, vervelende en ingrijpende ervaring. Een ervaring die ook het veiligheidsgevoel van het slachtoffer heeft beïnvloed.

“De VVD vindt dit een onacceptabele en verschrikkelijke gebeurtenis. En in dit geval, en soortgelijke gevallen, dient er aangifte gedaan te worden, zodat de dader aangepakt kan worden maar ook om duidelijk te maken dat dit gedrag onacceptabel is in Zoetermeer. En al helemaal niet mag worden herhaald.” Aldus Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD Zoetermeer.

Toen het slachtoffer, na de hierboven beschreven gebeurtenis de politie belde om aangifte te doen, kreeg zij te horen dat ze een week later terecht kon op het politiebureau in Zoetermeer. Nog een week zou het slachtoffer moeten wachten. Nog een week lang zou het slachtoffer door Zoetermeer moeten lopen of rijden, bang voor herhaling, zonder dat ze bij de politie haar verhaal had kunnen doen. Zonder dat de politie in actie kwam.

Geweld is een zogenaamde High Impact Crime. Dit zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. De aanpak van High Impact Crimes heeft bij de politie – terecht – een hele hoge prioriteit.

“De VVD vind het onvoorstelbaar dat zeker bij dit soort ingrijpende incidenten iemand zeven dagen moet wachten om aangifte te doen. Wat de VVD betreft moet uiterlijk de dag na het incident aangifte gedaan kunnen worden. Dan kan de politie snel in actie kan komen en is het effect op het veiligheidsgevoel zo klein mogelijk” vervolgt Iedema en voegt eraan toe dat de VVD het college om opheldering en actie heeft gevraagd.

Wij willen dat er zo snel mogelijk voor wordt gezorgd dat aangiftes van dit soort incidenten en andere ‘High Impact Crimes’ uiterlijk de volgende dag na het vooral plaats kunnen vinden op het politiebureau in Zoetermeer.

Lees de schriftelijke vragen [hier].