Log in op Mijn VVD

Ontbijt en speeddates voor fractieleden VVD

Via speeddates (korte gespreksrondes van tien minuten) zijn raads- en commissieleden van diverse politieke partijen in de gelegenheid gesteld om de activiteiten die Humanitas in Zoetermeer aanbiedt, beter te leren kennen. Voor de VVD-fractie waren de raadsleden Jan Willem Schotel, Vivianne van Yperen en Rob Duiven en beoogd raadscommissielid Jeffrey van Gils aanwezig.

Alle aanwezige raads- en commissieleden zijn geïnformeerd over de activiteiten van Humanitas Zoetermeer op het gebied van Opvoedondersteuning (Home-Start, Home-Start+ en Steunouder), Financiële zelfredzaamheid (Thuisadministratie) en Eenzaamheidsbestrijding (Steun bij Verlies en Vriendschappelijk Huisbezoek). Tijdens speeddates gingen de politici in gesprek met coördinatoren, vrijwilligers en deelnemers van deze activiteiten. En dat allemaal onder het genot van een heerlijk ontbijt.

Humanitas Zoetermeer is een lokale vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor iedereen die in Zoetermeer (tijdelijk) een steuntje in de rug kan gebruiken. Humanitas Zoetermeer is met bijna 200 vrijwilligers een organisatie die midden in de Zoetermeerse samenleving staat en tegelijkertijd ook met online voor mensen klaarstaat. De Humanitas waarden staan hierbij centraal.Daarbij kijkt men naar de mogelijkheden die Humanitas als vrijwilligersorganisatie kan bieden. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk díe ondersteuning wil bieden die er in de samenleving (nog) niet is of die door collega aanbieders op het gebied van welzijn en zorg niet wordt geboden.