Log in op Mijn VVD

Leden nieuwe VVD-fractie geïnstalleerd

Tijdens de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen op 21 maart jl. zijn de leden van de VVD-fractie geïnstalleerd. De nieuwe fractie bestaat thans uit de oudgedienden Marc Rosier, Jan Iedema, Robbert Morée en Jan Willem Schotel en de voor het eerst in de raad verkozenen Vivianne van Yperen, Rob Duiven en Raymund Zinck. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen indien de VVD gaat deelnemen in de coalitie en het te vormen nieuwe college van B&W.

De eerste weken van de nieuwe raadsleden zullen bestaan uit het introductieprogramma en de onderhandelingen voor een nieuwe coalitieakkoord. Omdat de VVD de grootste partij in de gemeenteraad is hebben de liberalen het voortouw daartoe in handen. Marc Rosier treedt op als informateur en zal de komende dagen gesprekken gaan voeren met alle andere partijen die in de raad zijn vertegenwoordigd om te verkennen welke coalitie een stabiel college kan ondersteunen. Daartoe hebben de fracties na de installatie in een debat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 geduid. Ze hebben naar voren gebracht hoe zij tegen de uitslag van de verkiezingen aankijken, welke punten in een nieuw coalitieakkoord zouden moeten worden opgenomen en welke combinatie van partijen zij het meest in de rede zien liggen.