Log in op Mijn VVD

VVD-vragen over snellere aangifte: reactie college

Pas een week nadat zij slachtoffer werd van een aanval waarbij zij verwondingen opliep in haar gezicht en nek, kon een jonge Zoetermeerse vrouw aangifte doen bij de politie. De VVD vond dat onacceptabel en vroeg in maart het college in schriftelijke vragen om opheldering en actie. De VVD vindt dat iedereen bij dergelijke ernstige misdrijven direct aangifte moet kunnen doen, zodat de dader aangepakt kan worden en om duidelijk te maken dat dit gedrag onacceptabel is in Zoetermeer. Deze week heeft het college haar reactie gegeven.

Het college geeft aan dat de politie alert is en dat snel aangifte kan worden gedaan bij ernstige misdrijven, zoals geweld. Een week wachten, zoals in het incident waarop de vragen betrekking hebben, wordt ook door het college te lang gevonden. Het college zegt toe actie te ondernemen zodat in het vervolg bij ernstige misdrijven direct aangifte kan worden gedaan, zo mogelijk ter plaatste en bij het slachtoffer thuis.

VVD-fractievoorzitter Jan Iedema: ‘Ik ben tevreden met de reactie van het college. Een week wachten totdat je aangifte kunt doen is veel te lang en is desastreus voor het veiligheidsgevoel van het slachtoffer en de bevolking. In dit geval is dat dus niet goed gegaan. Ik ben blij dat het college en de politie de visie van de VVD op dit punt delen en aangeven in het vervolg hier alert op te zullen zijn. Maar zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen: ‘the proof of the pudding is in the eating’. We blijven de vinger aan de pols houden. Ik hoop dat bij nieuwe gevallen inderdaad direct aangifte kan worden gedaan. Of zoals we dat bij de VVD zeggen: gewoon doen!’.