Log in op Mijn VVD

Helma Neppérus en Amy Koopmanschap begeleiden onderhandelingen

Afgelopen vrijdag werd bekend dat VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gaan onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Vandaag is bekend geworden dat Helma Neppérus (VVD) en Amy Koopmanschap (GroenLinks) bereid zijn gevonden om als formateurs op te treden. Zij begeleiden gezamenlijk het onderhandelingstraject.

Gezien deze aanvullende ervaringen, het aantal onderhandelende partijen en de bijbehorende politieke verschillen wordt er met twee formateurs gewerkt. Zij krijgen daarvoor enkel een vergoeding van de gemaakte reis- en eventuele verblijfskosten.

Die vijf partijen geven aan het wenselijk te vinden om het traject in mei af te ronden en hebben afgesproken om tijdens de onderhandelingen alleen in gezamenlijkheid en als zij dat wenselijk vinden uitspraken te doen over de voortgang. 

Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht op de website van de gemeente.