Log in op Mijn VVD

Onderhandelaars VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA bereiken akkoord

Zojuist is het concept coalitieakkoord van de VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA gepubliceerd. Als VVD zijn we daar trots op! We gaan namelijk flink investeren in veiligheid, het onderhoud in de wijken en het groen in de stad. Maar ook voor bijvoorbeeld de lokale economie, jongeren en onderwijs komt er geld bij. En er komt een recreatiezwembad. Dat - en nog veel meer - staat beschreven in het akkoord.

De gemaakte afspraken over de financiën en de portefeuilleverdeling worden nog op papier gezet. Naar verwachting worden die dinsdag 22 mei bekend gemaakt. 

Komende week zijn er verschillende mogelijkheden om te reageren op het concept akkoord. Zo is er woensdag 23 mei een inwonersavond waarvoor inwoners a-select zijn uitgenodigd. Op dinsdag 29 mei bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de zes wethouders benoemd. Namens de VVD zullen dat Marc Rosier en Jan Iedema zijn. 

Het akkoord is de uitkomst van een periode waarin we met alle onderhandelaars van de betrokken partijen uitgebreid en goed hebben gesproken over hoe wij de toekomst van onze stad zien. Wat er goed gaat. En wat er beter kan. En dat met respect voor de politieke verschillen. Het resultaat daarvan is het concept coalitieakkoord. Dank daarmee ook aan de andere onderhandelaars. 

Lees meer over het akkoord via: 
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/nieuws_45887/item/concreet-aan-de-slag-in-de-wijken_108040.html