Log in op Mijn VVD

VVD levert wethouders op o.a. Financiën, Verkeer en Economie

Vrijdag is gemeld dat de onderhandelaars van VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA een concept coalitieakkoord hebben bereikt. Inmiddels is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college ook bekend. De VVD-wethouders gaan onder andere de belangrijke portefeuilles Financiën, Verkeer en Economie bemannen. Samen met de andere wethouders gaan zij uitvoering geven aan het gesloten coalitieakkoord. Dinsdag 29 mei worden alle nieuwe wethouders benoemd.

De portefeuilleverdeling voor de twee wethouders die de VVD levert is als volgt:

Marc Rosier

  • Financiën
  • Stedelijke Ontwikkeling
  • Ruimtelijke Ordening
  • Verkeer en Vervoer

En verantwoordelijk voor de verdere plannen rond het Entreegebied.

 

Jan Iedema

  • Economie
  • Onderwijs
  • Personeel en Organisatie

En verantwoordelijk voor de verdere plannen rond het Dutch Innovation Park inclusief de Dutch Innovation Factory.

Marc en Jan staan te trappelen om vanaf dinsdag 29 mei met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Ze staan te trappelen om met samen met de wethouders van de andere partijen en de burgemeester een hecht en collegiaal college te gaan vormen dat hard gaat werken aan de uitdagingen en kansen die er in en voor Zoetermeer zijn. 

Meer info over het concept coalitieakkoord is te vinden in ons bericht van afgelopen vrijdag.

De complete portefeuilleverdeling is te vinden op de website van de Zoetermeerse gemeenteraad.