Log in op Mijn VVD

VVD blij met impuls veiligheid en groen

VVD blij met impuls veiligheid en groen

De Zoetermeerse VVD is blij met het bereikte coalitie-akkoord. Een akkoord dat recht doet aan de wensen van alle partijen in de coalitie: VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA, maar vooral ook een akkoord dat ook recht doet aan de wensen van de Zoetermeerse inwoners, waarvan een groot deel zijn stem uitbracht op de VVD. De VVD kijkt ernaar uit samen met de andere partijen te gaan werken aan de realisering van dit coalitie-akkoord.

 

De Zoetermeerse liberalen zijn vooral blij met de forse verhoging van het aantal handhavers om daarmee de veiligheid in de wijken te vergroten. Ook de impuls voor groenonderhoud gaat door. Goed onderhouden groen is van belang voor aanzien en gevoel van fijn wonen in de wijken. Dat vindt de VVD belangrijk. Minder blij zijn de liberalen met het laten stijgen van de OZB met de inflatie. De VVD had graag gezien dat deze de komende jaren helemaal niet zou stijgen. Voor deze wens van de VVD bleek geen steun bij de andere coalitiepartners. Gelukkig kregen de liberalen wel steun voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. Daarmee worden de lasten van de inwoners uiteindelijk een beetje verlaagd. Goede zaak is dat in het akkoord meer geld gaat naar economie en onderwijs. Vooral in die combinatie is het ook belangrijk om jongeren aan het werk te helpen. De komst van een nieuw zwembad stond ook op het verlanglijstje van de VVD, evenals het steviger inzetten op wijkgericht werken. Dichterbij de inwoners. Tot slot merkten de liberalen bij hun huis-aan-huisbezoeken dat veel inwoners meer aandacht wilden voor verkeersveiligheid. Daar gaat dit college gelukkig ook meer werk van maken.