Log in op Mijn VVD

Nieuwe gezichten in de VVD-fractie

Thera Hoekstra en Jeffrey van Gils zijn tijdens de raadsvergadering van 29 mei geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad en hebben daarmee de twee vacante raadszetels in de Zoetermeerse VVD-fractie ingenomen. De vacatures waren ontstaan door de benoeming van Marc Rosier en Jan Iedema tot wethouders in het nieuwe college. Rob Duiven is de nieuwe fractievoorzitter van de vernieuwde VVD-fractie die verder bestaat uit Robbert Morée (vice-fractievoorzitter), Vivianne van Yperen (fractiesecretaris), Raymund Zinck (fractiepenningmeester) en Jan Willem Schotel. Voorts zijn Sabin Jahan en Harm Meijer benoemd tot raadscommissielid. De fractie wordt ondersteund door Marc van der Ham als fractiemedewerker.

Fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Een betrekkelijk nieuw team: zeven van de negen fractieleden zijn met hun eerste termijn begonnen. Maar wel een team dat barst van de energie om de komende vier jaar een succes te maken van het kersverse coalitieakkoord. Maar vooral ook een hechte groep van enthousiaste mensen die al heeft samengewerkt bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en het voeren van de verkiezingscampagne. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit team in staat zullen zijn een helder liberaal geluid in de Zoetermeerse politiek te kunnen laten doorklinken’.