Log in op Mijn VVD

VVD in voorjaarsdebat: pak regie op samenhang en samenwerking!

VVD-Fractievoorzitter Rob Duiven had een duidelijke boodschap voor het nieuwe college tijdens het voorjaarsdebat: als het de komende vier jaar ècht resultaten wil boeken met de uitvoering van het coalitieakkoord, dan moet men inzetten op pakken van de regie op samenhang en samenwerking. Hij greep daarbij terug een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles: het geheel is meer dan de som der delen. Rob Duiven: ‘Het effect van samenhang en samenwerking is immers altijd groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk ooit had kunnen bereiken. Regie is dus nodig op samenhang tussen de verschillende deelterreinen van het gemeentebeleid. Regie is nodig op samenwerking tussen alle bij de uitvoering van dat beleid betrokken partijen en partners’.

Duiven benoemde een aantal speerpunten daarvoor. Bijvoorbeeld de wijkgerichte aanpak. Het college wil de komende periode in de wijk slagvaardiger en met meer regie gaan opereren. ‘Een goede zaak!’, aldus Duiven: Zoetermeer is immers bij uitstek een woonstad. En wonen doe je in onze wijken. En die wijken moeten op orde zijn. Naast voldoende woningen voor àlle Zoetermeerders, ook aandacht voor adequaat onderhoud, voldoende parkeermogelijkheden en veilige speelplekken. Maar ook voor veiligheid in winkelgebieden, in het verkeer, rondom scholen, in uitgaansgebieden, bij sportvoorzieningen. En geen verrommeling door zwerfvuil en vuiligheid rondom milieueilanden’.

Andere speerpunten waren het benutten van innovatieve ideeën bij het vergroten van de duurzaamheid en succesvol inzetten van de energietransitie, het laten aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het verder verbeteren van de bereikbaarheid van Zoetermeer. Duiven:  ‘De ambitie om Zoetermeer de best bereikbare en verkeersveilige stad te maken wordt door de VVD van harte onderschreven. Ook omdat dit vanuit regionaal perspectief extra kansen kan bieden voor bijvoorbeeld de aansluiting op de regionale arbeids- en opleidingsmarkt. Zodat studenten in Zoetermeer hun opleiding volgen. Zodat bedrijven zich in Zoetermeer vestigen. Zodat bezoekers naar onze attracties en musea komen’.

Veel aandacht schonk Duiven aan de ontschotting binnen het sociaal domein. Daar liggen volgens de liberaal kansen om de effectiviteit te vergroten. Kritisch was hij over de effectiviteit en kostenbeheersing bij de armoedebestrijding en in de jeugdzorg. ‘De jeugdzorg moet uiteraard op orde zijn maar ook betaalbaar zijn en blijven! Het college moet hier dus stevig regie op voeren. Hoe staat het bijvoorbeeld met de invulling van het Actieplan Kostenbeheersing Jeugdzorg?’, aldus Duiven, die het college opriep dit probleem ook op landelijke niveau aan te kaarten en op actief op zoek te gaan naar ondersteuning.