Log in op Mijn VVD

VVD: Zoetermeer schoon, ook in de zonnige zomer!

Het is goed wonen, werken en recreëren in Zoetermeer! En met het mooie zomerweer is het heel fijn dat veel mensen buiten kunnen zijn. Helaas betekent dat ook dat de hoeveelheid zwerfafval op met name de recreatieplekken in de stad toeneemt. Op verschillende plekken in de stad wordt lukraak afval gedumpt.

Het is mooi dat mensen veel buiten kunnen recreëren maar ze moeten wel hun rommel opruimen’ aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Uiteraard moet ook de gemeente zijn werk goed blijven doen. Door het plaatsen en legen van voldoende vuilnisbakken, het uitvoeren van extra toezicht en controle op het illegaal dumpen van (zwerf-) afval en, als er toch rommel wordt achtergelaten, het snel opruimen daarvan’. Samen houden we stad schoon, ook in de zonnige zomer!’.

Op meerdere plaatsen in de stad is dit soort hinderlijke overlast te constateren. Ook op social media wordt hierop gewezen en over geklaagd. Het afval zorgt voor stankoverlast, hinderlijke aanwezigheid van meeuwen en andere vogels en trekt ook ongedierte aan hetgeen bij de extreme warmte en aanhoudende droogte ook mogelijk risico’s voor de volksgezondheid met zich kan meebrengen.

De VVD Zoetermeer heeft gelet op de toename van het (zwerf-)vuil de volgende vragen aan het college van B&W gesteld: (1) kent het college het nieuwsbericht van ZFM Zoetermeer?, (2) kan het college toezeggen dat de controle en handhaving met betrekking tot (zwerf-)afval op dit soort plekken extra aandacht zal krijgen?, (3) kan het college bevestigen dat ook in de zomerperiode er voldoende zwerfafval wordt geveegd en de prullenbakken worden geleegd om de stad schoon te houden?, en (4) kan het college toezeggen dat er ook met (langdurig) zonnig weer de stad goed schoon wordt gehouden, eventueel door het extra vegen?