Log in op Mijn VVD

Zoetermeer het hele jaar schoon!

Het college garandeert dat prullenbakken in de vakantieperiode en dus ook bij warm weer, volgens de afgesproken kwaliteitsnormen tijdig worden geleegd en de openbare ruimte tijdig wordt geveegd. Het college antwoordt dit op schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Zoetermeer naar aanleiding van klachten over toenemend zwerfafval in vooral de recreatiegebieden.

VVD-Fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Een goede zaak dat op wordt toegezien dat er conform de vastgestelde kwaliteit wordt schoon gemaakt. Dus ook bij langdurig zonnig weer wanneer overlast, stank en ongezonde situaties te kop kunnen opsteken. Opruimen en schoonmaken is belangrijk maar om te beginnen moeten inwoners natuurlijk wel hun eigen rommel opruimen’.

De omgeving van de milieu-eilanden wordt dagelijks van maandag tot en met vrijdag geveegd. In de winkelcentra gebeurt dat zes keer per week, dagelijks van maandag tot en met zaterdag, aldus het college in haar reactie. Op de vraag of de controle en handhaving met betrekking tot zwerfafval extra aandacht zal krijgen, luidt het antwoord dat de gemeente binnen haar mogelijkheden handhaaft maar dat deze handhaving op zwerfafval is moeilijk omdat de eigenaar vaak niet te traceren is.

Rob Duiven: ‘Handhaving kan dan lastig zijn maar dat is geen reden hier niet stevig op in te zetten. Van belang is dan ook dat inwoners melding maken van bijvoorbeeld zwerfafval of prullenbakken die niet geleegd worden. Met het online meldingenformulier op de site van de gemeente of de MijnGemeente-app kunnen inwoners zo’n melding doen over aanwezig zwerfvuil. Samen houden we zo onze stad schoon!’