Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer: aanpakken tekorten jeugdzorg met visie en voortvarendheid

In haar maidenspeech voor de Zoetermeerse gemeenteraad zette VVD-raadslid Vivianne van Yperen haar tanden gelijk al in een lastig probleem, de betaalbaarheid van de jeugdzorg in Zoetermeer. De kosten voor jeugdhulp in Zoetermeer zijn immers structureel hoger gebleken dan begroot. Daarnaast blijven de geplande besparingen achter. Het totale tekort in 2018 blijkt nu 9 miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen voor de jeugdhulp in 2018. Vivianne van Yperen: ’Ik roep de wethouder op in ieder geval gerichter te gaan sturen op het integraal, gezinsgericht werken. Het is nu echt tijd om verandering te realiseren, om aan de slag gaan en als gemeente de regie te pakken in het oerwoud van regioverbanden, overleggen, artsen, zorgverleners en bureaucratie. Maak werk van de gezinsgerichte aanpak. Gewoon doen, zou ik zeggen’.

Er worden ook goede stappen gezet, zo gaf zij aan. Zo wil de gemeente beter sturen door middel van contractmanagement en dichtbij de klant werken. Ook onnodige verwijzingen naar jeugdhulp voorkomen door te verwijzen naar preventieve, vrij-inzetbare voorzieningen en zelfs kortdurende begeleiding zoals wordt beoogd met de introductie van de Praktijk Ondersteuner Huisarts jeugd, is volgens de VVD Zoetermeer een prima koers.

Kritische kanttekeningen plaatste zij bij het uitstel van de gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 en tegenvallende uitkomsten van het Actieplan Jeugd geven. ‘De VVD-fractie heeft met een aantal ouders met kinderen in de jeugdzorg gesproken en hoorde dat hun onderbenutte PGB budgetten van 2015, 2016 en 2017 niet worden ingetrokken door de gemeente’, aldus Vivianne van Yperen: ‘Ik vind dat moet worden uitgezocht of er niet onnodig veel geld blijft liggen’.

In haar betoog hield ze het college de vraag voor of de bijna 40 miljoen die Zoetermeer uitgeeft aan jeugdzorg ook goed en effectief bij de jongeren met problemen terecht komt of dat dit beter, effectiever en doelmatiger kan. ‘Het tekort op de jeugdzorg is een urgent en complex probleem. Geen eenvoudig probleem om te doorgronden. Geen eenvoudig probleem dus om op te lossen. Belangrijk is dat het aanpakken van de tekorten, onze gezamenlijke vijand, vanuit een heldere visie gebeurt.