Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer steunt Versnellingsagenda woningbouw

De VVD Zoetermeer steunt de Versnellingsagenda woningbouw. De vraag naar woningen is namelijk groot in Zoetermeer. En het tempo van woningbouw in de stad is veel te laag. Met de versnellingsagenda wordt gestreefd de noodzakelijke woningbouwproductie van minimaal 700 woningen per jaar aan te jagen.

Woordvoerder voor de VVD-fractie op dit onderwerp, Jan Willem Schotel: ‘Dat wil niet zeggen dat we maar snel hoogbouw uit de grond moeten stampen als een soort nood-woningbouwprogramma. Schaalsprong betekent voor ons niet alleen meer woningen. Het betekent voor ons ook meer kwaliteit. Kwaliteit van de nieuwe woningen, kwaliteit van de hoogbouw. Maar ook kwaliteit van de leefomgeving’.

In de Versnellingsagenda wordt voorgesteld bij het nieuwbouwprogramma de onderverdeling te hanteren van gemiddeld 27% goedkope huurwoningen, 25% midden huurwoningen en 48% koopwoningen, inclusief een beperkt percentage dure huurwoningen. Hiermee richt het programma zich primair op de woonbehoefte van drie groepen: jongeren, mensen met een middeninkomen en 'empty nesters'(55+). Maar ook andere groepen worden bediend.

‘Dat de VVD de Versnellingsagenda steunt wil ook niet zeggen dat we als VVD de oren sluiten voor wat de omwonenden ons melden en nog zullen melden’, aldus Jan Willem Schotel: ‘Voor elke locatie waar plannen voor ontwikkeld worden gaan we de samenspraak in. En de VVD Zoetermeer zal daar bij zijn, zoals de VVD er bijna altijd bij is als er in de stad samenspraak is. Maar samenspraak is pas goed mogelijk als er een echt plan ligt waar we samen over kunnen spreken. Met informatie over onder meer omvang, schaduw, uitzicht. En dan zullen we als VVD goed luisteren’.

Om de versnelling tot stand te brengen zijn 14 extra woningbouwlocaties aangewezen waarvoor de raad op hoofdlijnen de ontwikkelkaders zoals woningbouwprogramma, bouwhoogte, parkeernormen en samenspraak, heeft vastgesteld. Inwoners, omwonenden en potentiele ontwikkelaars weten nu, op hoofdlijnen, waar ze aan toe zijn. Met deze keuzes wordt beoogd de gewenste doorstroming op de Zoetermeerse woningmarkt op gang te brengen.