Log in op Mijn VVD

Vragen VVD leiden tot betere informatie over aanvragen toeslagen door ouderen

In september heeft VVD-raadslid Vivianne van Yperen het college gevraagd of de gemeente ouderen actiever kan ondersteunen bij het aanvragen van Toeslagen. De VVD gaf aan het een trieste gewaarwording te vinden als mensen die bijvoorbeeld recent alleenstaand zijn geworden een groep zijn die mogelijk toeslagen misloopt. Bijvoorbeeld mensen die hun rechten niet kennen of niet weten hoe zij via de computer toeslagen aan moeten vragen.

Het antwoord van het college is op 9 oktober 2018 ontvangen. Het college zal het aanvragen van zorg- en huurtoeslagen bij ouderen onder de aandacht brengen. Het college vindt het een goed idee om schriftelijke informatie over dit onderwerp op te stellen, die als de situatie daar om vraagt, verstrekt kan worden aan ouderen. Daarvoor gaat het college in overleg met organisaties waarvan de medewerkers veel persoonlijk contact hebben met ouderen.

Hen zal gevraagd worden het onderwerp bespreekbaar te maken, waarbij de schriftelijke informatie ondersteunend kan worden ingezet.Gemeente en betrokken organisaties gaan ook na op welke andere manieren (bijvoorbeeld via de lokale krant, websites of als onderdeel van verenigingsblad) het onderwerp aandacht te geven.