Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer vraagt aandacht voor parkeerdruk T-strook

VVD Zoetermeer heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de parkeercapaciteit aan de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat (de T-strook) in Oosterheem. De gemeenteraad van Zoetermeer ging begin 2018  akkoord met het plan om binnen vijf jaar woningbouw te realiseren in het gebied. De VVD Zoetermeer nam er onlangs zelf een kijkje, sprak met buurtbewoners en daaruit kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de te verwachten toename van de parkeerdruk.

VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het is op een aantal plekken in de straat nu al erg druk. De angst is dat bij het bouwen van nieuwe woningen ernstige parkeeroverlast zal ontstaan. In het bijzonder willen wij de huidige parkeerdruk rond de bestaande woontoren De Witte Dame onder de aandacht brengen.’

De VVD Zoetermeer is voorstander van nieuwbouw op de T-strook, maar het heeft wel schriftelijke vragen gesteld bij het stadsbestuur. Jeffrey van Gils: ‘Zijn er bijvoorbeeld actuele parkeertellingen beschikbaar van het gebied rond de bouwlocatie? En zo ja, wat laten deze zien? En als blijkt dat de parkeerdruk boven de afgesproken norm ligt, zijn er dan mogelijkheden om extra openbare parkeerplekken aan te leggen in of rondom het ontwikkelgebied?’.