Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer: wangedrag hangjongeren Palenstein onacceptabel

De Zoetermeerse VVD vindt het onacceptabel wat er nu is gebeurd rond een journalist die een politicus interviewt bij het winkelcentrum Palenstein. Het gedrag van de hangjongeren die het televisie-interview van raadslid Hilbrand Nawijn op intimiderende en bedreigende wijze verstoorden, is niet acceptabel. Met de burgermeester hebben we begrip voor de schok die het recente overlijden op een Zoetermeerse jongere in Delft, die ook regelmatig in Palenstein met de andere jongeren optrok. Zo'n gebeurtenis is ook ingrijpend. Maar het geeft geen vrijbrief voor bedreiging en pesten.

In Palenstein is de gemeente samen met de woningbouw corporaties bezig om de wijk weer leefbaar te maken. Het ging de goede kant op in Palenstein en dat willen we zo houden. De recente opkomende problemen rond hangjongeren moeten dus stevig worden aangepakt.

De Zoetermeerse VVD is blij met de gebiedsverboden die de burgersmeester heeft ingezet. We zien graag een beleid van hard aanpakken van wangedrag door politie en handhaving en willen dat combineren met beleid op gebied van het bieden van werkkansen en opleidingskansen voor de jongeren. Maar ook buurtwerk en overleg met de buurtbewoners en winkeliers. Problemen in een wijk moet je samen oplossen.

In Buytenwegh is zo'n beleid met ups en downs erg succesvol geweest onder leiding van een stadsmarshall. De VVD zou graag zien dat deze werkwijze wordt overgenomen via de nieuwe wijkgerichte aanpak waarin een wijkregiseur nieuwe stijl mèt doorzettingsmacht de taken van de stadsmarshall gaat uitvoeren.

De Zoetermeerse VVD roept de ondernemers op om samen met de gemeente aan tafel te gaan zitten om een plan te maken hoe ze met de jongeren en de inwoners de wijk weer leuk gaan maken.

Interview burgemeester Aptroot voor TV West: klik hier