Log in op Mijn VVD

De Plaats wordt opgeknapt, dankzij de VVD Zoetermeer

Soms zie het effect van een motie pas jaren later. In november 2016 gaf de gemeenteraad steun aan de VVD-motie voor het aantrekkelijker maken en opknappen van De Plaats in het Stadshart. Twee jaar later wordt dat gerealiseerd.

De VVD Zoetermeer wilde in 2016 een impuls geven aan de Plaats. Dat gebied in het Stadshart moet een stuk aantrekkelijker worden voor winkelend publiek. Daar hebben niet alleen winkelende Zoetermeerders, maar ook de winkels en restaurants aan de Plaats voordeel bij.

'Omdat de Plaats lange tijd buiten de drukke hoofdroute heeft gelegen, is er minder aandacht geweest voor deze winkelstraat. Samen met de winkeleigenaren moet de gemeente een impuls geven aan het plein. Het moet veiliger en aantrekkelijker', aldus de toenmalige VVD fractievoorzitter Jan Iedema. De VVD heeft toen tijdens het begrotingsdebat in november 2016 een motie ingediend waarmee €50.000 beschikbaar werd gesteld voor de verbeteren van de aantrekkingskracht van De Plaats.