Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer: aanvragen subsidie moet eenvoudiger

Het aanvragen van een subsidie is vaak een lastige, complexe klus. In gesprekken met diverse maatschappelijke organisaties, zowel professionele als vrijwillige, krijgt de VVD Zoetermeer daar regelmatig klachten over. Dat moet een stuk simpeler, zo bepleitte VVD-fractievoorzitter Rob Duiven in de commissie Samenleving bij de bespreking van het onderzoek van de Rekenkamer over het subsidiebeleid in Zoetermeer.

De VVD Zoetermeer vindt het belangrijk dat bij de modernisering van de subsidieverstrekking wordt gestreefd naar zo veel mogelijk eenvoud voor de subsidie-aanvragers. Bijvoorbeeld door middel van gebundelde aanvragen, om voor aanvragers het werk administratief te vergemakkelijken en voor een integrale gemeentelijke beoordeling van aanvragen. Rob Duiven: ‘Een goede zaak. Modern kan ook simpel. Minder regels, meer transparantie. Niet om meer gegevens vragen dan dat je als gemeente nodig hebt of waarover je zelf al beschikt of kan beschikken. Dat zou expliciet in het nieuwe subsidiekader te worden opgenomen'.

In haar reactie gaf het college aan dat met name bij incidentele en herhaalde subsidieaanvragen de administratieve belasting soms als hoog wordt ervaren. Bij het nieuw op te stellen subsidiekader zal het college dan ook nadrukkelijk naar balans zoeken tussen een zorgvuldige beoordeling, verstrekking en verantwoording en een zo simpel mogelijke aanvraagprocedure. Rob Duiven: 'De VVD is voor deregulering. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. We zien het voorstel van het college dan ook met belangstelling tegemoet. We zullen het nadrukkelijk toetsen op eenvoud en hanteerbaarheid vanuit het perspectief van de aanvrager'.