Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD wil af van VIP-tafels en zwart geld in nachtclubs.

Afgelopen dinsdag werd er, na een reeks van incidenten in 2018, in het Van Tuyllpark weer geschoten. Vorig jaar waren er o.a. schietpartijen in maart, september en december en als dieptepunt lag er in november 2018 een handgranaat. Wat de Zoetermeerse VVD betreft is het hoog tijd om de strengst mogelijke maatregelen te nemen.

Naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam wil de Zoetermeerse VVD dat VIP-tafels verboden worden in nachthoreca in Zoetermeer. Ook moet het niet meer mogelijk zijn om met contant, vaak zwart, geld te betalen. “We zien dat VIP-tafels vooral worden gebruikt door zware criminelen om te kunnen pronken met hun uit misdaad afkomstige geld” laat de VVD weten. In november heeft de VVD al aan de burgemeester gevraagd het veiligheidsbeleid rondom de nachthoreca te evalueren. In die evaluatie wordt een verbod op VIP-tafels nu ook als oplossing genoemd. 

Wat de VVD betreft verdwijnen de nachtclubs overigens helemaal uit het Van Tuyllpark, de afgelegen ligging van het gebied zorgt ervoor dat er in het park weinig sociale controle is. Dat maakt het voor criminelen nog makkelijker om dit gebied als ontmoetingsplaats te gebruiken. Totdat de clubs weg zijn moet via meer cameratoezicht en ANPR-camera’s (camera’s die kentekens lezen) de ingang van het park in de gaten gehouden worden.

“Het heeft voor ons de hoogste prioriteit dat alle inwoners, jong en oud, veilig kunnen recreëren en sporten. Het is jammer voor de mensen die in de clubs wel gewoon een gezellig feestje willen vieren, maar het is voor de eigenaren blijkbaar onmogelijk om de criminelen buiten te houden. Dan moet je prioriteiten stellen en die liggen voor ons toch echt bij de sporters” sluit de VVD af.

De VVD heeft vandaag in schriftelijke vragen het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd de hierboven genoemde maatregelen uit te werken. Ook is er in een brief aan de sportclubs gevraagd contact op te nemen als zij nog vragen hebben over het nog af te leggen traject of ervaringen (van leden) willen delen.