Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD wil gemeentelijke aanpak Brexit

In de nacht van 29 op 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Met een deadline die steeds dichter bij komt vindt de Zoetermeerse VVD het nu tijd dat de gemeente zich ook gaat voorbereiden op lokaal niveau. 'Er is nog veel onduidelijk over de Brexit, dat maakt de voorbereiding lastig', legt VVD raadslid Jeffrey van Gils uit: 'Toch zullen we nu alle zeilen bij moeten zetten om zo goed als mogelijke de klap van een Brexit op te vangen.'

Een Brexit, in welke vorm dan ook zal niet alleen grote gevolgen met zich meebrengen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de gemeente zelf. Er is op lokaal niveau op dit moment nog weinig aandacht voor de Brexit. Jeffrey legt uit: 'Dat is ook niet gek want het is ongelofelijk complex en het blijft onduidelijk wat er nou echt gaat gebeuren.' In samenwerking met de landelijke overheid heeft Europa decentraal inmiddels de Brexit Impact Scan ontwikkelt. Met die scan krijgen lokale overheden in beeld welke maatregelen zij kunnen nemen. De VVD heeft de gemeente nu gevraagd deze scan uit te voeren voor Zoetermeer.

Afgelopen week heeft de VVD al ook onder de leden van de RVOZ, de Raad Voor Ondernemend Zoetermeer, gepolst om zorgen en vragen over de Brexit binnen te halen. Ook voor het bedrijfsleven is een ‘Brexit Scan’ ontwikkelt. In Zoetermeer waren begin 2018 zo’n 8.880 bedrijven actief, samen zijn zij goed voor meer dan 53.000 arbeidsplaatsen. De Zoetermeerse VVD wil voorkomen dat een deel van deze bedrijven straks ineens voor verrassingen komt te staan. Zo kunnen (web)winkels ineens te maken krijgen met de douane bij de ver- of aankoop van hun goederen. 'Dat is niet het einde van de wereld, maar je moet dan wel op tijd een EORI-nummer aanvragen, anders kan je straks simpelweg niet meer handelen met het Verenigd Koninkrijk', geeft Jeffrey van Gils aan. De ‘Brexit Impact Scan’ voor bedrijven is te vinden via www.brexitloket.nl/impactscan