Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: wanneer is het genoeg?

In de nacht van 5 op februari nacht was het weer raak. Na een reeks van incidenten in 2018, o.a. schietpartijen in maart, september en december met als dieptepunt in november 2018 een handgranaat bij een nachtclub. Wat de Zoetermeerse VVD betreft wordt het tijd voor sluiten van deze clubs.

Wanneer is het genoeg voor dit college om te zeggen: ‘dit is de druppel, dit kan niet meer’. Woordvoerder Robbert Moree: ‘Het is nu wel duidelijk voor ons dat de nachthoreca geen bruis geeft aan Zoetermeer en de stad aantrekkelijk maakt voor mensen die gezellig willen uitgaan. Wanneer is de maat vol bij het college? Bij ons is die maat vol. Tijd om te stoppen met nachtclubs en steviger regels op te stellen voor nachthoreca als dat nodig is. We horen graag van de burgemeester wat hij van de raad nodig heeft om dat effectief te kunnen regelen’.

Wat de VVD betreft verdwijnen in ieder geval de nachtclubs uit het Van Tuyllpark, maar zo nodig ook andere als die de veiligheid van de Zoetermeerders in gevaar brengen. In het Van Tuyllpark is het de afgelegen ligging van het gebied dat ervoor zorgt dat er in het park weinig sociale controle is. Dat maakt het voor criminelen nog makkelijker om dit gebied als ontmoetingsplaats te gebruiken. Dat moet stoppen.

Robbert Moree: “Het heeft voor de Zoetermeerse VVD de hoogste prioriteit dat alle inwoners, jong en oud, veilig kunnen recreëren, uitgaan en sporten. We weten dat de burgemeester ook die hoge prioriteit daaraan geeft. Tijd dus voor definitievere actie door het college naar de clubs toe. Het is jammer voor de mensen die in de clubs wel gewoon een gezellig feestje willen vieren, maar het is voor de eigenaren blijkbaar onmogelijk om de criminelen buiten te houden. Dan moet je prioriteiten stellen en die liggen voor ons toch echt bij de veiligheid van de Zoetermeerder” sluit Robbert Moree af.

De VVD heeft zich van harte aangesloten bij een agenderingsverzoek dat alle partijen naar aanleiding van de eerdere incidenten 6 februari hebben ingediend ingediend bij de griffie voor bespreking in de commissievergaderingen op maandag 11 februari 2019. En uiteraard zal dan het standpunt van de Zoetermeerse VVD naar voren worden gebracht dat het nu genoeg is en tijd is voor acties die tot definitief vertrek van deze risicovolle nachtclubs leiden uit Zoetermeer.