Log in op Mijn VVD

Gemeente bereidt zich voor op Brexit

De gemeente Zoetermeer gaat zich voorbereiden op de Brexit. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Zoetermeerse VVD. De betreffende organisatieonderdelen van de gemeente hebben direct de Brexit Impact Scan uitgevoerd. De gemeente gaat ook het bedrijfsleven in Zoetermeer informeren over de Brexit Impact Scan. De VVD is tevreden met de uitgevoerde en aangekondigde acties die Zoetermeer gereed moeten maken de gevolgen van een (eventueel harde) Brexit op te vangen.

Het college heeft inmiddels een aantal ondernemersverenigingen, zoals de ondernemersvereniging RVOZ, vrouwen netwerk Zoetermeer en omstreken vnZ&o en de bouwsociëteit OZB geïnformeerd over de Brexit Impact Scan voor bedrijven. Deze partijen zullen hun leden informeren en de scan op hun internetsite plaatsen.

Daarnaast gaan de accountmanagers van het team Economische Zaken deze informatie gebruiken om eventuele vragen van bedrijven over de Brexit te beantwoorden en wijzen zij, waar nodig, de bedrijven op de Brexit Impact Scan. Indien blijkt dat de behoefte groot is bij het bedrijfsleven zal ook nog met andere ondernemersverenigingen contact worden opgenomen. De scan is inmiddels ook op de internetsite van gemeente Zoetermeer geplaatst.