Log in op Mijn VVD

Geslaagde campagnedag Zoetermeerse VVD

Een geslaagde campagnedag voor de Zoetermeerse VVD op zaterdag 2 maart in het Stadshart. Met kilo's mandarijnen met VVD-sticker en een grote stapel flyers trok een groot VVD-team het stadscentrum van Zoetermeer in om met de Zoetermeerse inwoners in gesprek te gaan. Allemaal in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid Holland en de Waterschappen. Uiteraard waren ook de VVD-kandidaten uit Zoetermeer present: Jan Willem Schotel, Sabin Jahan, Thera Hoekstra en Robin Fries.

De mandarijnen en stickers vonden gretig aftrek. Menig gesprek werd aangeknoopt, over de lokale politiek maar uiteraard ook over de actuele thema's voor de provincie en voor de waterschappen. Want daar is het allemaal om te doen op 20 maart, ondanks dat diverse partijen verwoede pogingen doen de provinciale- en waterschapsverkiezingen tot soort van landelijke verkiezing te maken. Maar daar zijn de verkiezing voor de provincies en waterschappen niet voor bedoeld en ook voor Zoetermeer en Zoetermeerders te belangrijk voor.

De provincies zijn immers verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Dus zij bepalen grotendeels welke stukken land gebruikt worden voor bijvoorbeeld woningen, wegen, landbouw of natuur. De provincies leggen zelf ook wegen en fietspaden aan, beheren natuurgebieden en houden toezicht op de financiën van gemeenten. De hoogheemraadschappen (waterschappen) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van water, de hoeveelheid water en de bescherming tegen het water. Kortom zaken die goed geregeld moet worden. Zaken die je in handen wil geven van een partij die daar met zorg en aandacht naar omkijkt. Een partij als de VVD dus.

Een hoogtepunt van de campagnedag was de uitreiking van het´vaasje van Rutte´door VVD minister Sander Dekker aan beveiliger en 'doener' Stanley Uchtmann. Onder grote belangstelling van het toegestroomd publiek en aanwezige pers werd Stanley in het VVD- zonnetje gezet. Terechte erkenning voor het werk dat hij jarenlang doet voor de gezelligheid en veiligheid in het Zoetermeerse uitgaansleven.

Wilt u meer weten over het Verkiezingsprogramma van de VVD Zuid-Holland 'Duurzaam doorpakken', klik hier