Log in op Mijn VVD

De VVD in Zuid-Holland gaat voor Duurzaam Doorpakken!

Weer een geslaagde campagnedag op zaterdag 9 maart van de Zoetermeerse VVD in het kader van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Waterschappen op 20 maart. De VVD-mandarijnen en VVD-flyers vonden weer gretig aftrek. De VVD wil doorgaan met het sterker maken van Zuid-Holland. Wat goed is, houden we zo. Wat beter kan, maken we stapje voor stapje beter. Zo blijft Zuid-Holland een plek waar het goed leven, wonen en werken is. Een sterke VVD in de provincie en de waterschappen is daarom belangrijk om ook de komende vier daarvan verzekerd te zijn.

Zuid-Holland, waar je vlot van A naar B gaat...

De Zuid-Hollandse VVD wil:

 • Investeren in alle vormen van mobiliteit: auto, OV, fiets en over water;
 • De provinciale opcenten (belastingen) waar mogelijk verlagen;
 • Technologische ontwikkelingen benutten om problemen op te lossen.

Leefomgeving: ruimte geven aan ontwikkeling, landschappen koesteren

De Zuid-Hollandse VVD wil:

 • Visie op de leefomgeving: kwaliteit en veiligheid. Actieve daadkrachtige rol provincie om gestelde doelen te bereiken en schaarse ruimte te verdelen;
 • Bescherming waardevolle landschappen, zoals het Groene Hart. Versterken van de Zuid-Hollandse identiteit, zoals investeren in de 7 erfgoedlijnen. Ruimte voor de agrarische sector;
 • Nieuwe zeewaartse uitbreiding van land met toepassing van het principe Bouwen met de natuur.

Werken aan werk voor een goed leven in Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse VVD wil:

 • Goede infrastructuur, zowel fysiek als digitaal;
 • Faciliteren en versterken van economische clusters;
 • Innovatie als leidraad voor een sterkere economie en meer banen.

Water

De Zuid-Hollandse VVD wil:

 • Waterveiligheid voorop. Provincie moet inspelen op veranderende klimaat;
 • Waterrecreatie bevorderen;
 • Bodemdaling tegengaan met innovatieve maatregelen.

Duurzaamheid: meer eigen verantwoordelijkheid en minder vervuiling

De Zuid-Hollandse VVD wil:

 • Door samenwerking inzetten op energiebesparing en energietransitie;
 • Innovatie in industriële processen stimuleren;
 • De provincie geeft zelf het goede voorbeeld: in beleidsvelden infra, water en vervoer, en in de eigen bedrijfsvoering.

Bestuur

De Zuid-Hollandse VVD wil:

 • Goed en daadkrachtig bestuur in Zuid-Holland, op alle niveau’s;
 • De belastingen waar mogelijk verlagen;
 • Een compacte provinciale organisatie.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier.