Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: maak werk van ontsluitingsweg Nutricia

Twee recente ongelukken op de kruising van de Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan. Aanrijdingen tussen rechts afslaande vrachtwagens en fietsers. Ongelukken waarbij de fietsers letsel hebben opgelopen, in één geval zelfs ernstig letsel. Voldoende reden voor de gemeenteraad om op maandag 11 maart in commissieverband met het college in debat te gaan over de getroffen en nog te treffen maatregelen. Over oplossingen op de korte termijn en echte oplossingen op de lange termijn.

‘Hoewel de oorzaken van de ongevallen nog niet duidelijk zijn, duidelijk is inmiddels dat de kruising Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan voor fietsers niet veilig is gebleken’, aldus fractievoorzitter Rob Duiven die namens de Zoetermeerse VVD het woord voerde: ‘Het college heeft direct maatregelen getroffen. De Zoetermeerse VVD is vooralsnog tevreden over deze maatregelen en de voortvarendheid waarmee die na de ongelukken zijn gerealiseerd’.

Het college onderzoekt welke andere maatregelen nodig zijn om de verkeerssituatie structureel aan te passen. Wethouder Marc Rosier lichtte namens het college toe dat binnen twee weken de raad zal worden geïnformeerd over de te treffen structurele verkeersmaatregelen. De veiligheid van fietsers staat daarbij centraal. Uiteraard wordt ook gekeken naar de verkeersafwikkeling van het vrachtverkeer van en naar Nutricia. De vanuit de commissie gedane suggesties voor oplossingen zullen daarbij ook in beschouwing worden genomen. De VVD zal uiteraard deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Rob Duiven: ‘De èchte structurele oplossing is en blijft natuurlijk gelegen in het realiseren van de ontsluitingsweg bij Nutricia. De realisatie van deze weg neemt veel tijd in beslag, héél veel tijd, eigenlijk te veel tijd’. Hij sprak de verwachting uit dat alle betrokkenen inmiddels beseffen dat een snelle realisatie van de ontsluitingsweg geboden is. Het college deed de toezegging dat de raad uiterlijk na vier weken geïnformeerd zal worden over het tijdpad van de realisatie van de ontsluitingsweg.