Log in op Mijn VVD

Raad akkoord met VVD-voorstel onderzoek meer bevoegdheden jeugdBOA’s

In Zoetermeer ziet de VVD de laatste jaren een toename van jeugdoverlast. Er zijn steeds meer aan criminaliteit gerelateerde incidenten en overlastsituaties waarbij jonge Zoetermeerders betrokken zijn. Maandag 18 maart behandelde de gemeenteraad het voorstel Veiligheidsanalyse en inzet een jeugdmarshall en jeugd-BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). De Zoetermeerse VVD had reeds eerder de steun voor dit voorstel uitgesproken (lees meer daarover hier). De VVD-motie om het college te vragen te onderzoeken hoe de jeugdBOA’s extra effectief kunnen worden gemaakt door hen de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar bureau HALT is met brede steun in de raad aangenomen. Met dit VVD-voorstel kan de inzet van de jeugdBOA’s nog effectiever worden gemaakt.

Woordvoerder veiligheid Robbert Morée: ‘Nu kennen we weer problemen rond groepen jongeren. In Palenstein, maar ook Oosterheem. Een strakke aanpak is dus nodig. Daar hebben de burgers recht op’. De Zoetermeerse VVD vindt de problemen urgent en de beschikbare capaciteit om de problemen aan te pakken onvoldoende. Ook nu nog lopen er minder agenten op straat dan waar Zoetermeer recht op heeft maar vooral nodig heeft. Robbert Morée: ‘Goed dus dat het college dit voorstel heeft gedaan om met een combi van preventieve en handhavende inzet de problemen aan te pakken. Deze combinatie is in het verleden effectief gebleken’.

Om de inzet van de jeugdBOA’s verder te versterken diende de VVD een motie in om te onderzoeken hoe de jeugdBOA’s’s extra effectief kunnen worden gemaakt door hen de bevoegdheid te geven om door te verwijzen naar bureau HALT. De huidige, ondermaatse bezetting van de Zoetermeerse politie leidt ertoe, dat er onvoldoende tijd is om jeugdigen goed door te verwijzen naar Het Alternatief (HALT) voor een passende straf. Robbert Morée: ‘Met het  door de gemeenteraad aangenomen VVD-voorstel wordt de betrokkenheid van ouders vergroot. Bovendien leert de ervaring dat de zorgsignalering afneemt’.