Log in op Mijn VVD

VVD houdt vinger aan de pols tegen overbodige regels

Geen overbodige regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf en andere ondernemers. De Zoetermeerse VVD pleit daar al jaren voor. De VVD streeft ernaar dat de gemeente, wanneer zij nieuw beleid maakt, in het kader van een optimaal ondernemersklimaat vooraf met alle betrokken stakeholders in het Zoetermeerse bedrijfsleven het gesprek aangaat. Hierdoor wordt de implementatie van de regels tot een win-win situatie voor de ondernemers, de gemeente en de samenleving.

De VVD maakt zich ervoor sterk dat zo min mogelijk regels en verordeningen uitgevaardigd worden’, aldus Raymund Zinck: ‘Verder vinden wij dat nieuwe regels op tijd gecommuniceerd worden, de regels in de praktijk goed uitvoerbaar zijn en hun doelstelling zonder tijdrovende aanpassingen bereikt kan worden’. 

Het voorkomen van overbodige regels vereist voortdurende aandacht en oplettendheid. Om de huidige situatie eens kritisch tegen het licht te houden zijn op initiatief van de VVD-fractie met enkele Zoetermeerse ondernemers, VVD-wethouder economie Jan Iedema en het VVD-Tweede Kamerlid voor onder meer aanpak regeldruk en MKB Martin Wörsdörfer, om tafel gegaan. 

In het gesprek werd snel duidelijk dat er in Zoetermeer op dit moment geen sprake is van overbodige regelgeving en de gemeente Zoetermeer hierbij zelfs als een goed voorbeeld gezien kan worden. Raymund Zinck: ‘Op zich wordt de dienstverlening door de gemeente dus als goed gezien. Desondanks kan meer transparantie en een betere uitleg van de beslissingen de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente nog verder verbeteren. De Zoetermeerse VVD houdt daarom de vinger stevig aan de pols’.