Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: geen radicalisering in het onderwijs

VVD Fractievoorzitter Rob Duiven

De AIVD constateert in zijn jaarverslag over 2018 dat de invloed van radicale moslims op het onderwijs voor jonge moslims is toegenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van naschoolse lessen in Arabisch en de islam. De Zoetermeerse VVD vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld. De liberalen willen van het college weten of in de Zoetermeerse aanpak tegen radicalisering nadrukkelijk op deze vorm van beïnvloeding op het onderwijs wordt gelet.

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. Op school leren kinderen kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij’.

De AIVD stelt dat deze onderwijsinitiatieven op het eerste oog laagdrempelig en onschuldig lijken maar waarschuwt dat kinderen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving. Ook zouden ze zelfs vatbaar kunnen worden voor radicalisering. Rob Duiven: ‘En dat mogen we niet laten gebeuren. Voor onze veiligheid. Maar ook om de Zoetermeerse moslims te helpen hun kinderen uit de buurt van deze radicaalislamitische personen te houden’.

De Zoetermeerse VVD wil van het college weten of de bestaande radicaliseringsaanpak in Zoetermeer voorziet in het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van eventuele beïnvloeding door radicale moslims. Mocht dat niet het geval zijn dan vraagt de VVD aan het college de aanpak op dit punt te actualiseren en bij te stellen.

Rob Duiven: ‘Verder wil ik van het college weten of men signalen heeft dat in Zoetermeer het onderwijs aan jonge moslims onder invloed staat of kan komen van radicaalislamitische personen. Ik vraag het college in dat geval de raad daarover te informeren. Als het moet vertrouwelijk’.