Log in op Mijn VVD

Viering oud en nieuw is feest, met vuurwerk!

De viering van oud en nieuw  is elk jaar een bijzonder moment. Men geniet doorgaans met familie, vrienden, buren en buurtgenoten in huis, op straat, in de kroeg  van een gezellige jaarwisseling. De Zoetermeerse VVD vindt dat ook het afsteken van vuurwerk daarbij hoort. Het is een deel van de traditie zoals we die in Nederland kennen.

VVD fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Een verhoudingsgewijs kleine groep inwoners van onze stad misdraagt zich. Koopt illegaal, zwaar en dus gevaarlijk vuurwerk. Steekt dat vuurwerk af op de dagen voor de jaarwisseling. Vernielt andermans eigendommen. Zorgt voor overlast. Gooit vuurwerk naar andere inwoners, huisdieren en hulpverleners. Dat is ontoelaatbaar!’.

Deze misdragingen hebben volgens de VVD niets van doen met de wijze waarop we in Nederland oud en nieuw met elkaar willen vieren. Er gaan soms stemmen op die traditie dan maar overboord te zetten. Maar de Zoetermeerse VVD wil niet dat de goeden onder de kwaden lijden. Wil niet dat een kleine minderheid het ‘verknalt’ voor de overgrote meerderheid.

In de vergadering van de commissie Samenleving op 15 april 2019 brak Rob Duiven een lans voor de huidige aanpak. ‘Deze aanpak in Zoetermeer werpt vruchten af en dient gecontinueerd te worden. Door toezicht op de verkoop van vuurwerk. Door inbeslagneming van illegaal vuurwerk. Door zichtbare aanwezigheid  van politie en handhavers in de wijken. Door aanwijzing van vuurwerkvrije gebieden waar vuurwerk absoluut niet thuis hoort, zoals parken en natuurgebieden’ aldus Rob Duiven: ‘Tegen ontoelaatbaar gedrag moet je optreden. Toelaatbaar gedrag moet je niet verbieden. Gezelligheid, saamhorigheid en vuurwerk horen in Nederland bij de jaarwisseling’.