Log in op Mijn VVD

Gemeente houdt zicht op radicalisering in het onderwijs

De aanpak van radicalisering in Zoetermeer zet in op het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van risico’s en wordt continu bijgesteld waar nodig. Dat geldt ook voor de invloed van name salafistische of radicaalislamitische aanjagers binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims, onder meer in de vorm van naschoolse activiteiten en lessen. Dat laat het college van B&W weten op de schriftelijke antwoorden op de vragen die de VVD-fractie begin april stelde.

 

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Het college is het met de Zoetermeerse VVD eens dat onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen een belangrijke bijdrage vormt in het leren van de normen en waarden in de Nederlandse samenleving, waaronder verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid’. Op de vraag of er signalen zijn dat in Zoetermeer het onderwijs aan jonge moslims onder invloed staat of zou kunnen staan van die aanjagers, antwoord het  college dat als er tijdens het informele onderwijs binnen geloofsgemeenschappen normen worden uitgedragen die problematisch zijn, dan zal het college maatregelen nemen en de raad daarover informeren.

‘Terecht dat de gemeente de vinger strak aan de pols houdt. In het onderwijs is geen plaats voor radicalisering', aldus Rob Duiven: 'Dat vraagt om een actieve aanpak, en dat laat het college ook zien. Prima. Maar daar hoort ook het periodiek betrekken van de raad bij. Jammer dat het college geen aanleiding ziet de raad minimaal twee per jaar over de actuele ontwikkelingen te blijven informeren’.