Log in op Mijn VVD

VVD stelt vragen over effectiviteit Zoetermeerse aanpak radicalisering

Beleid en de uitvoering daarvan moeten effectief zijn, moeten doel treffen. Dat geldt ook voor de aanpak in het tegengaan en bestrijden van radicalisering. Recent zijn in de landelijke pers berichten verschenen die reden tot twijfel geven of die aanpak echt wel zoden aan de dijk zet. De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld hoe het gesteld is met de doeltreffendheid van de radicaliseringsaanpak in Zoetermeer.

In het Algemeen Dagblad van 1 juni 2019 wordt melding gemaakt van een vertrouwelijke rapportage door accountantsbureau PwC waaruit blijkt echter dat gemeenten geen idee hebben of hun aanpak werkt: ‘Gemeenten geven aan geen goed zicht te hebben op de effecten van hun aanpak, dan wel op de resultaten van de specifieke activiteiten'. Hier is wel behoefte aan, aldus PwC. Het Algemeen Dagblad en het radioprogramma Argos kregen het rapport van PwC in handen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

VVD-raadslid Robbert Morée: 'Ik wil van het college weten of het zich herkent in de conclusies van het rapport voor wat betreft de situatie in Zoetermeer. Is deze aanpak recent nog geëvalueerd en wat is toen over de effectiviteit van de aanpak vastgesteld?'. Aan terroristische daden gaat een proces van radicalisering vooraf. Het streven is om radicalisering van groepen en individuen zo vroeg mogelijk te onderkennen, zodat met behulp van persoonsgerichte interventies voorkomen kan worden dat zij terroristisch geweld gaan plegen. Robbert Morée:'De noodzaak van het voorkomen van terrorisme en radicalisering zal niemand bestrijden. Een doeltreffende aanpak is dus essentieel. In de rapportages die de raad heeft ontvangen is de effectiviteit van het beleid onderbelicht gebleven. Ik heb daarom het college gevraagd of het bereid is de gemeenteraad over de aantoonbare resultaten van de aanpak te informeren'.