Log in op Mijn VVD

Resultatendebat: goede start maar nog heel veel te doen!

Terugkijkend op 2018 ziet de Zoetermeerse VVD dat het nieuwe college al een aantal aansprekende resultaten heeft bereikt. Resultaten die ervoor zorgen dat iedereen in Zoetermeer prettig kan wonen, werken, recreëren en studeren. Zaken die de VVD belangrijk vindt, aldus  VVD-fractievoorzitter Rob Duiven, die voor de Zoetermeerse VVD het woord voerde tijdens het jaarlijks resultatendebat.

Als voorbeelden noemde Rob Duiven de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zoals het Living Lab Palenstein en het Dutch Innovation Factory. De succesvolle beroepenmanifestaties die zijn georganiseerd zoals On Stage en The Next Step. De diverse bedrijven die in Zoetermeer zijn gevestigd of voor de stad  behouden zijn. De verbeterde bereikbaarheid van de stad met onder meer de nachtbus Zoetermeer – Leiden en de ingebruikname van het station Lansingerland-Zoetermeer.

‘Er zijn echter ook zaken die, terugkijkend op 2018, voor de VVD aanleiding geven tot enige zorg’, aldus Duiven die de vinger ook op enkele zere plekken legde: ‘Zoetermeer is een stad waar iedereen zich veilig voelt. Het aantal woninginbraken is gedaald. Het gemiddeld rapportcijfer voor de veiligheid in Zoetermeer is hoger dan voor 2018 beoogd. En toch, die veiligheid staat onder druk, is niet vanzelfsprekend. Zoetermeer heeft te maken met grootstedelijke jongerenproblematiek, met onverminderde kans op radicalisering, met zware criminaliteit die het gebruik van wapens en explosieven niet schuwt. Integrale en multidisciplinaire samenwerking blijft onverminderd noodzakelijk’.

Als zaken die aanleiding geven tot ernstige zorg noemde hij het tempo in de woningbouw. Gedurende 2018 zijn 253 woningen aan de Zoetermeerse woningvoorraad toegevoegd en zijn er 17 aan de voorraad onttrokken. Per saldo dus maar 236 nieuwe woningen. ‘Wat is hiervan de reden’, zo wilde Rob Duiven van het college weten: ‘Doel is toch nog steeds het realiseren van 16.000 woningen in 2032?! Wat de VVD betreft in ieder geval wel. Daarvoor moeten er vanaf 2020 eigenlijk 1250 woningen per jaar bijkomen’.

Tot slot vroeg hij aandacht voor het grote tekort op de jeugdzorg. Rob Duiven: ‘In het voorjaarsdebat heb ik reeds het college opgeroepen grip op de uitvoering van de jeugdzorg te krijgen. In 2018 is dit duidelijk niet gelukt. De jeugdzorg is een slecht in elkaar gezette auto gebleken, heuvelaf stuiterend met defecte remmen met niemand aan het stuur. Als we iets uit 2018 kunnen leren is dat het stelsel van jeugdzorg bestuurbaar moet worden, met de mogelijkheid het stelsel financieel effectief af te remmen en daarmee te beheersen. Om daarmee de noodzakelijke zorg aan onze jongeren zowel goed als betaalbaar te houden’.

Rob Duiven sloot zijn inbreng af door college en raad op te roepen, ondanks het positieve financieel resultaat over 2018, de ogen niet sluiten voor de structurele uitdagingen waarvoor Zoetermeer de komende jaren staat.