Log in op Mijn VVD

VVD: de maat raakt vol over steeds stijgende kosten jeugdzorg

‘Bezuinigen en vernieuwen is en blijft vooralsnog keihard nodig in het sociaal domein, en zeker in de jeugdzorg’, aldus VVD fractievoorzitter Rob Duiven in het voorjaarsdebat over de extra kosten voor de jeugdhulp in de eerste prognose voor 2019: ‘Verdere uitholling van de begroting door het maar blijven dekken van deze tekorten uit andere begrotingsposten, is niet verantwoord en is ook niet meer uit te leggen. De portemonnee raakt namelijk leeg maar de maat raakt wat de VVD betreft vol’, zo hield Rob Duiven het college voor: ‘Om straks draconische maatregelen te voorkomen zijn nu drastische maatregelen noodzakelijk’. De VVD diende daarom een motie in die het college opdraagt een maximale inspanning te leveren om de extra kostenstijging voor de jeugdzorg in 2019, en daarna, te voorkomen en tijdig na te denken over wat nog meer zou moeten gebeuren.

In Zoetermeer is het goed wonen, werken, studeren en recreëren, aldus Rob Duiven. Dat vraagt om keuzes die ook in de toekomst stand houden. Hij riep de raad dan ook op de discussie over de perspectiefnota in dat meerjarig perspectief  te zien. Bijvoorbeeld over het bouwen van nieuwe woningen, of de investeringen in de openbare ruimte: ‘De kwaliteit van de voorzieningen in en het onderhoud van het openbaar gebied bepalen immers in grote mate de ervaren kwaliteit van leven en veiligheid in onze stad’.

Duiven vroeg verder aandacht voor de veiligheid. Die staat onder druk: ‘Veiligheid hoort voor de overheid geen sluitstuk te zijn en zal dat wat de VVD betreft ook nooit worden’. Dat geldt ook voor de verkeersveiligheid: ‘Om grote ongevallen te voorkomen moet je kleine ongelukken zien te vermijden. Onveilige situaties moeten slagvaardig worden aangepakt’.

Tot slot vroeg Duiven aandacht voor het gebruik van heldere taal in de communicatie van de gemeente. Daar valt nog steeds winst te behalen. Met een motie wordt het college opgeroepen kritisch te kijken naar de soms te ingewikkelde taal die de gemeente gebruikt in haar communicatie met de inwoners in brieven, formulieren en telefoongesprekken, maar ook op de website.