Log in op Mijn VVD

Aanpak blauwalg naar aanleiding van vragen Zoetermeerse VVD

Vanaf 29 mei gold voor enige tijd een negatief zwemadvies voor de Noord Aa speelvijver wegens blauwalg. Dit advies en al zo vroeg in het zomerseizoen, was voor VVD raadslid Jan Willem Schotel aanleiding het college te vragen wat het gaat doen om het waterschap in de actiestand te krijgen om de blauwalg nu echt effectief aan te pakken in de Noord-Aa. Op 27 juni heeft het college het antwoord op deze vraag naar de raad gestuurd met wat er komend zomerseizoen concreet gaat gebeuren om de blauwalg in de Zoetermeerse plas met succees aan te pakken.

Jan Willen Schotel: ‘Voor de korte termijn, komende zomer dus, gaat de gemeente, samen met het hoogheemraadschap Rijnland, het kinderstrandje schoonspoelen. Dat werkt een paar dagen bij het mooie weer, zodat er tijdelijk kan worden gezwommen, maar biedt geen oplossing voor de hele zomer. Een echte structurele oplossing blijft noodzakelijk’. Het hoogheemraadschap en de gemeente werken daarom aan een gebiedsplan om het watersysteem opnieuw in te richten, zodat de aanvoer van fosfaat naar de Zoetermeerse plas stopt of in ieder geval sterk vermindert. Voor effecten op langere termijn is het doel om het ecologische systeem te herstellen door de meststoffen uit het systeem te halen. Daarvoor wordt gewerkt aan de ontwikkeling van natuurlijke waterzuivering in de plas en in de zones rondom de plas. De duurzame oplossing met een blauwalgvrije en ecologisch gezonde Zoetermeerse plas zal wel enige tijd duren, aldus de gemeente op de vragen van de vragen van de Zoetermeerse VVD.

De gemeente gaat voor de korte termijn verder onderzoeken of met schermen het hele strand zouden kunnen worden afgeschermd in combinatie met een eventuele peroxide behandeling. Tenslotte wordt met behulp van nieuwe sondes met de ultrasone geluidsgolven getracht de groei van blauwalg te onderdrukken.