Log in op Mijn VVD

VVD thema-avond sociale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

Voor de Zoetermeerse VVD staat het als een paal boven water: iedereen moet op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen in onze maatschappij. We zijn we hier met z'n allen verantwoordelijk voor, dus 'sociale inclusie' is de enige logische conclusie. De realiteit is alleen nog niet zover en er moet nog veel gebeuren om dit voor elkaar te krijgen. Om hier een stap in te zetten, heeft de Zoetermeerse VVD, in samenwerking met Koninklijke Kentalis, Fonteynenburg en Signtaal op 25 juni een inspiratieavond over sociale inclusie gehouden.

Maar liefst 70 belangstellenden, onder wie professionals uit de zorg en het onderwijs, ondernemers, bestuur en lokale en landelijke politici waren aanwezig om ervaringen uit te wisselen, indrukwekkende verhalen aan te horen, feiten en cijfers te leren en vanuit diverse invalshoeken te spreken over waar en hoe kansen gecreëerd en benut kunnen worden.

Uit het publiek kwamen confronterende opmerkingen: 'ik wil anderen niet lastig vallen met mijn problemen', 'er heerst een taboe op beperkingen', 'hoewel ik heel blij ben met het werk dat ze doen, voel ik me heel kwetsbaar elke keer dat ik zorgverleners toe moet laten in m'n privéleven'. Er werden ook oplossingen aangedragen waar nu al mee gewerkt wordt. Zoals tablets waar filmpjes op staan en waarop teksten getypt kunnen worden zodat doven en slechthorenden zich kunnen uiten in de horende wereld en meer mensen trainen in het gebruik van gebarentaal. Deze en andere drempelverlagende ideeën zorgden voor een positieve sfeer en een saamhorig gevoel.

VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan gaf aan dat ze graag gevoed wil worden door de ervaringen en verhalen van mensen om haar werk in de landelijke politiek te kunnen uitvoeren. VVD gemeenteraadslid Vivianne van Yperen voegde hieraan toe dat alle werkbezoeken die zij met de organisator en VVD commissielid Harm Meijer het afgelopen jaar heeft afgelegd de inspiratie vormden voor deze avond, maar dat dit pas de eerste stap is van de Zoetermeerse VVD. De positieve energie van de avond met de bijdragen van de politici, leidden tot de conclusie: er moeten lokale praktijktafels georganiseerd worden, waaraan cliënten, professionele zorgverleners en overheid op een praktische manier lokale hobbels gaan identificeren en pragmatisch gaan oplossen.