Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD vindt evaluatie radicaliseringsaanpak noodzakelijk

Begin juni doken in de landelijke media berichten op dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat gemeenten geen idee hebben of hun radicaliseringsaanpak werkt. ‘Gemeenten geven aan geen goed zicht te hebben op de effecten van hun aanpak, dan wel op de resultaten van de specifieke activiteiten’, aldus VVD raadslid Robbert Morée die daarover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college: ‘De Zoetermeerse VVD wil weten of het college zich herkent in deze conclusies en zo nee, wat heeft Zoetermeer dan anders gedaan en hoe is in Zoetermeer de effectiviteit gemeten en de resultaten vastgesteld’.

In zijn antwoord stelt het college dat het zich vinden in de conclusies van het onderzoek. Deze conclusies zijn uiteraard uitgebreider dan waarover in de media is bericht, zo laat het college weten. Over de evaluatie van de aanpak om Zoetermeer wordt gesteld dat de effectiviteit op langere termijn van preventieve activiteiten niet meetbaar is voor de gemeente. Er wordt wel zoveel mogelijk feedback verzameld. Het gaat dan om individuele situaties die echter niet representatief hoeven te zijn. Het college vindt het verder meer voor de hand liggen dat de effectiviteit van deze interventies op landelijk niveau door onderzoeksinstituten en kenniscentra worden geëvalueerd.

Robbert Morée: ‘Gelukkig is het college wel bereid de raad te informeren over de effectiviteit van de Zoetermeerse aanpak’. Het rijk is nu bezig met de ontwikkeling van een toolkit voor zo’n evaluatie. ‘De VVD vindt het noodzakelijk dat zo’n evaluatie van de Zoetermeerse aanpak plaats met die toolkit vindt’, zo stelt hij: ‘Er mag namelijk geen twijfel ontstaan over de effectiviteit van de radicaliseringsaanpak in Zoetermeer’.