Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: De Spil moet blijven

De Zoetermeerse VVD is duidelijk: de kabelbaan in speeltuin De Spil moet blijven. 'Het besluit van de gemeente om deze kabelbaan weg te halen past niet bij de VVD-visie op speeltuinen en het speelplezier van kinderen. De Zoetermeerse VVD is juist voorstander van grote speeltuinen met veel verschillende speeltoestellen en daar past het weghalen van deze kabelbaan totaal niet bij,’ aldus raadslid Thera Hoekstra: ‘Bovendien, kinderen maken geluid tijdens het spelen, dat hoort nu eenmaal bij het leven in een stad.’ Wat betreft overlast veroorzakende hangjeugd geeft de VVD aan dat de oplossing daarvoor ligt bij beter en meer handhaven door inzet van politie en handhaving.

De afgelopen weken liepen de gemoederen in Rokkeveen in de omgeving van speeltuin De Spil hoog op. Er werd geklaagd over overlast door spelende kinderen overdag en door hangjeugd in de avond, terwijl anderen juist laaiend enthousiast waren over de speelmogelijkheden die De Spil biedt. Er is geprobeerd om tot een compromis te komen waar iedereen mee kon leven, maar dat is niet gelukt. Daarop besloot het college dat de kabelbaan uit de speeltuin moest verdwijnen. Hierover zijn zowel de voor- als tegenstanders de afgelopen weken naar de gemeenteraad gekomen om hun verhaal te doen.